JAAR-agenda

30 mei Hemelvaart in de Alblasserwaard
30 juni Boeren en Paardendag
Zaterdag 6 juli MID- zomerrit + Feest
22 september de Suijkerrit (Midden Delftland)
Oktober Clinic

Ideeën voor een mooie rit, vertel het ons!