Juni #Zondagsrit

Helaas had Nic Suiker geen gelegenheid om de Zondagrit dit jaar uit te zetten. Gelukkig had Nic wel dhr.  D.Dijkshoorn bereid gevonden deze uit te zetten en de rit voor te rijden.

Hele mooie rit van 35 km. met een zeer gezellig gezelschap.