#Algeme regels tijdens de rit

 

Algemene regels

 - Tijdens een stop blijft de koetsier of een volwassen persoon die de aanspanning aankan op de bok zitten, met de leidsels paraat.

 - Het hoofdstel wordt zowel onderweg, als tijdens een stop niet afgedaan.

 - We rijden in colonne en houden deze ook zoveel mogelijk bij elkaar, maar ook met genoeg afstand tot de voorganger.

 - Een ieder rijdt mee op eigen risico en draagt zorg voor een degelijke aansprakelijkheidsverzekering.