De Statuten
Hierin kunt u o.a. onze doelstelling lezen, kijkt u ze eens door en bewaar ze.
De Klepper
Ons informatieblad dat een aantal keer per jaar verschijnt. Hierin treft u de evenementen aan die wij als vereniging organiseren. Deze staat ook op onze site vermeld.
Verder maken wij ook gebruik van nieuwsbrieven via de mail zodat tussentijdse evenementen en herinneringen voor ritten kort tevoren aan u gestuurd kunnen worden. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om ons een mail te sturen naar
info@aanspanning-het-westland.nl dan voegen wij u toe aan de lijst met adressen.
Contributie
Deze bedraagt met ingang van 2018 EURO 25,- per jaar. Wilt u zo vriendelijk zijn dit
bedrag aan ons over te maken op banknummer NL97 RABO 0149 3650 20  t.n.v. Ver. Aanspanning ’t Westland te Honselersdijk.
Inschrijven
Wilt u zich voor  ritten en evenementen tijdig en met het juiste aantal mensen aanmelden, dit is prettig i.v.m. bestellen van een hapje, een drankje of iets dergelijks.
Starttijd van de ritten
Wachten kan niet. Zorg dat u op tijd bent. Met uw gsm kunt u melden dat u pech heeft onderweg of iets dergelijks. Misschien kunnen we u helpen en in elk geval weten we dan waar u bent. Het
tel.nr. voor onderweg is hetzelfde van B. Knijnenburg als waar u zich opgeeft.
Bel of fluit
Op de afgesproken tijd wordt de bel geluid of gefloten en kan de rit beginnen. Na de sherrystop wordt dezelfde bel geluid, maar dan heeft u nog een paar minuten om de dekken af de doen etc..
Als u klaar bent met inspannen, wilt u dan stilstaand blijven wachten of alleen een stukje in stap rijden. Voor diegene die nog aan het inspannen is, is het niet prettig als er paarden langs komen draven!
Kleding
Tijdens de ritten geldt in het kort; altijd passend bij het type rijtuig, en altijd iets op het hoofd. Een prachtig antiek rijtuig vraagt b.v. om antiek geklede passagiers. Maar welk rijtuig u ook rijdt, probeer er altijd verzorgd uit te zien, zodat we met elkaar een mooi geheel vormen als er gereden wordt! Voor de ritten of het ringsteken op uitnodiging geldt meestal; antieke rijtuigen en bijpassende kleding. Ook dat staat wel aangegeven in de Klepper.
Veiligheid
Rij alleen met goed en degelijk materiaal. Een ongeluk kun je misschien niet altijd voorkomen, maar laat het dan niet aan uw spullen liggen! Laat een aanspanning nooit los of onbemand achter.
Tijdens de stops blijft er iemand, die de aanspanning machtig is, op de bok zitten met de leidsels paraat.
Het afdoen van het hoofdstel is, zowel onderweg als tijdens de stops niet toegestaan. U Heeft dan niets meer te vertellen.
We rijden in colonne en houden deze ook zoveel mogelijk bij elkaar, maar ook met genoeg afstand tot de voorganger.
Stops tijdens ritten
Er wordt u wat te drinken aangeboden. Hierbij hebben wij een zogenaamd ´offerblok” ingesteld. Hierin kunt u een bijdrage storten. Bedenk echter dat u nog aan het verkeer deelneemt. Ook een aanspanning is een verkeersdeelnemer!
Verzekeringen
Iedere deelnemer rijdt mee op eigen risico en heeft een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering.
De vereniging “Aanspanning ’t Westland” noch bestuur en/of commissieleden zijn privé aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die deelnemers, leden of publiek of anderen overkomen of lijden als gevolg van deelname of  bezoek van een door de vereniging georganiseerd evenement.
Zorg ervoor dat uw verzekering(en) op orde zijn!
Hond
Het is toegestaan deze op de wagen mee te nemen.

 

Mocht u hierna nog vragen hebben, mail gerust.
Wij wensen u nogmaals veel plezier en fijne ritten!