Om ons verenigingsjaar 2020 goed te beginnen nodigen wij onze leden van harte uit tot het bijwonen van de 42ste jaarlijkse algemene ledenvergadering inclusief nieuwjaarsborrel, die gehouden zal worden op 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020.

Dit alles vind plaats in de kantine van Arend Roses

Burgerwerg 8

3155 DB Maasland

Er is voldoende parkeergelegenheid.

 

Aanvang 20.00 uur. De deur is vanaf 19.30 uur open.

 

Tevens hebben we een interessante spreker uitgenodigd die ons op paardengebied vast nog wel wat kan leren. 

 

Opgeven bij Ben Knijnenburg (telefoon 06 -12728590)

wordt zeer op prijs gesteld